Psychotherapeut Bekkevoort

Psychotherapeut Bekkevoort

Hallo, ik ben Ingrid. Welkom bij Therapie Tijd.


Therapie Tijd biedt psychotherapeutische en trauma verwerkende hulp aan volwassenen en jongvolwassenen uit Aarschot, Bekkevoort en omstreken. 

Ingrid Verhoeks streeft ernaar werkelijk met je in verbinding te gaan, de kern van je klacht(en) te doorgronden en door gebruik van verschillende methodieken jou in je kracht te zetten. Haar aanpak als verhelderend, to-the-point, oprecht betrokken, ongedwongen en sensitief. 


>> Op zoek naar een psycholoog / therapeut in de buurt van Bekkevoort

>>  Neem dan discreet en vrijblijvend contact op met Therapie Tijd. 


Op zoek naar een psychotherapeut in de buurt van Bekkevoort?

Hoe werkt Therapie Tijd?  Bij Therapie Tijd ben je cliënt, geen patiënt. Wij ondersteunen jou met onze expertise en methodieken opdat jij opnieuw in je kracht komt te staan.

Het verloop: Afhankelijk van jouw hulpvraag en jouw welbevinden kiezen we de meest aangewezen methodieken. Deze aanpak kan per sessie verschillen.


Regelmaat en duur: De regelmaat van de afspraken bespreken we samen. Dit kan om de week, om de twee weken, of met langere onderbrekingen.


Bereikbaarheid: Adres:  Capittelstraat 33 - 3200 Aarschot

Vanuit Aarschot is Therapie Tijd heel gemakkelijk bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer. Er is parkeermogelijkheid in de omliggende straten, met parkeerschijf of betalend. Wie is Therapie Tijd?

Mijn naam is Ingrid Verhoeks (°1970).  Mijn basisopleiding is integratieve en humanistische psychologie en psychotherapie (AIHP). Daarnaast bekwaamde ik mij in traumatherapie (Fisher), internal family systems (CSL), systemische opstellingen (Aptitude Ac.), brainspotting (Boon & Leys) en EMDR (EMDR Inst).

Ik ben erkend loopbaanbegeleider (VDAB) en heb gedegen ervaring als HR Consultant in het bedrijfsleven. Ik help je dan ook graag met je professionele vragen. Enkel niet met opleidingscheques want dat betekent voor mij een hoop administratie en die tijd gebruik ik liever om mijn cliënten te ondersteunen op hun pad.

Als therapeut streef ik ernaar werkelijk met je in verbinding te gaan, de kern van je klacht(en) te doorgronden en door gebruik van verschillende methodieken jou in je kracht te zetten. 

Mijn cliënten omschrijven mij en mijn aanpak als verhelderend, to-the-point, oprecht betrokken, ongedwongen en sensitief.

Ik ben aangesloten bij de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie en the International Association of Trauma Professionals.


Psychotherapeut Bekkevoort: Burnout, stress, relaties, rouwverwerking, faalangst, postnatale depressie...

Een psychotherapeut kan helpen bij:


Wat kost een psychotherapeut?

Therapie Tijd werkt aan een tarief van €60 per uur. De duur van een sessie is 60 min, afsluiten en het eventueel maken van een nieuwe afspraak inbegrepen. De eerste sessie (kennismaking) duurt 1.5 uur.  Sessies zijn ter plaatse contant te betalen. Er is geen Bancontact aanwezig.


Wat doet een psychotherapeut? Betekenis:

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Een psychische aandoening wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties. 


>> Op zoek naar een psycholoog / therapeut in de buurt van Bekkevoort

>>  Neem dan discreet en vrijblijvend contact op met Therapie Tijd. 


Psychotherapeut Bekkevoort: Burnout, stress, relaties, rouwverwerking, faalangst, postnatale depressie...

Psychotherapeut bij stress | depressie | burn-out

Verschillen en overeenkomsten

Bij stress ontstaat er in je lichaam een natuurlijke reactie die je in staat stelt om snel en alert te reageren op gevaar: je polsslag en ademhaling versnellen, je spieren spannen op, er komt adrenaline vrij in je bloed. Dit is een belangrijk overlevingsmechanisme.

We spreken over over spanning wanneer de stress aanhoudt gedurende een relatief korte periode (weken-maanden). Wanneer je overspanning langer aanhoudt, leidt dit tot burn-out of depressie. 

Gelijke oorzaken, beetje andere symptomen

Een burn-out wordt meestal gerelateerd aan je professionele bezigheden als bron van de overbelasting. Wanneer overbelasting op het werk, die meestal gepaard gaat met hoge stress, langdurig en aanhoudend is, kan dit inderdaad leiden tot een burn-out. Het werk is dan de hoofdoorzaak, maar zelden de enige oorzaak. 

Lees meer over stress | depressie | burn-out en krijg tips.


Psychotherapeut bij rouw | afscheid | andere levensfase

In het leven hebben we regelmatig te maken met loslaten, verlaten, missen, verliezen. We proberen dan om ons aan te passen en een nieuwe modus vivendi te installeren.  

Bij afscheid en rouw denken we vaak aan het verlies van iemand dierbaar. Maar er kunnen ook andere belangrijke pijlers uit je leven verdwijnen zoals je huwelijk, een vriendschap, de kans op een kind, je baan of bedrijf, je fysieke gezondheid of autonomie.

Lees meer over  rouw | afscheid | andere levensfase en krijg tips


>> Op zoek naar een psycholoog / therapeut in de buurt van Bekkevoort

>>  Neem dan discreet en vrijblijvend contact op met Therapie Tijd. Psychotherapeut bij trauma | chaos in het hoofd | nachtmerries

Trauma is een containerbegrip en wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd.  

Vaak wordt bij trauma gedacht aan zeer schokkende gebeurtenissen zoals ernstige (fysieke) mishandeling of seksueel misbruik. Dat klopt ook, maar eigenlijk kan een trauma veroorzaakt worden door elke gebeurtenis die voor jou persoonlijk heel ingrijpend is geweest, hoe groot of klein ook.

Er word gesproken over trauma wanneer iemand zich ten tijde van de gebeurtenis erg bedreigd voelt, gewond raakt, het gevoel heeft dat hij niet aan de situatie kan ontsnappen,  of er (lichamelijke) grenzen werden overschreden. Dergelijke gebeurtenissen gaan vaak gepaard met gevoelens van intense angst, machteloosheid en hopeloosheid.

Waarom praten niet helpt en andere tips? Lees meer over Trauma | chaos in het hoofd | nachtmerries.Psychotherapeut rond relatie | gezin | sociaal

We maken allemaal deel uit van verschillende sociale ‘systemen’ zoals een familie, een vriendenkring, een professionele context, door onze vrijetijdsbesteding, onze cultuur, onze geografische plaats, en zoverder. Ons gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem. Onze jeugd bepaalt grotendeels onze waarden en normen plus is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van onze ontwikkeling. 

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, normen, gevoelens en (onuitgesproken) verwachtingen ontstaan in complexe wisselwerking met de anderen. Onenigheid, erbij horen of niet, je plek niet vinden, andere waarden en normen (willen) hanteren, zelf een gezin stichten, jaloezie, erkenning willen, meer autonomie verlangen, … een scala van mogelijke wrijvingen of spanningen kunnen optreden. En tot op zekere hoogte is dit inherent aan het leven en helpt het ons zelfs groeien. 

Echter, als de disharmonie complex is, ingrijpend voelt of lang duurt, kan het je energie, je zelfbeeld en je draagkracht ondermijnen.

Lees meer over Relatie | gezin | sociaal en krijg tips


>> Op zoek naar een psycholoog / therapeut in de buurt van Bekkevoort

>>  Neem dan discreet en vrijblijvend contact op met Therapie Tijd. 


Psychotherapeut bij identiteitsproblemen | levensvragen | zingeving

Identiteit

Bij alles wat we doen, handelen we vanuit een persoonlijk perspectief. We doen dingen omdat we ze belangrijk vinden, of omdat we het belangrijk vinden dat mensen ons op een bepaalde manier zien. We kennen onze eigen sterke en zwakke punten en proberen ons hierin te ontwikkelen. 

Of toch niet? Wat als deze aspecten erg onduidelijk voor je jezelf blijven en je eigenlijk niet goed weet wie je bent en wat je wilt?

Lees meer over Identiteit | levensvragen | zingeving en krijg tips

Levensvragen:

Schijnbaar gewone situaties of veranderingen in het leven rond bijvoorbeeld relatie, gezin, vrienden, werk, leeftijd, kunnen aanleiding geven tot wat we noemen existentiële spanningen. Met existentieel bedoelen we de kern van je mens-zijn. Existentiële spanningen beroeren de kernopvattingen van jezelf en je bestaan en confronteren je met diepgewortelde thema’. Vragen als ‘wie ben ik nu eigenlijk’, ‘wat beteken ik in dit leven voor mezelf/anderen’, wat is het leven eigenlijk’, ‘wat is de zin van mijn bestaan’. De existentiële begeleiding van Therapie Tijd kenmerkt zich door de ruimte die we maken voor deze spanningen, het durven benoemen van naakte waarheden en de exploratie naar het zelf.

Zingeving:

Vroeg of laat staan we in ons leven stil bij het bestaan. Dan borrelen er vragen op als wat doe ik hier, wat is de zin van mijn bestaan, ben ik wel gelukkig (genoeg), wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven en leef ik daarnaar, wat als ik doodga, waarom voel ik mij diep van binnen eenzaam?

Lees meer over Identiteit | levensvragen | zingeving en krijg tips


Psychotherapeut Bekkevoort: Burnout, stress, relaties, rouwverwerking, faalangst, postnatale depressie...

Psychotherapeut bij angst | dwang | fobie

Ben je bang? Heb je een beklemmend gevoel van angst of krijg je paniekaanvallen? Ben je onzeker of heb je twijfels? Hoe klein of groot ook.

Angst is een nuttige emotie, maar bij sommige mensen raakt deze ontregeld. Zij ontwikkelen een stoornis die hen blokkeert in hun dagelijks functioneren, omdat ze overvallen worden door intense emoties en lichamelijke reacties. Plotse hoofdpijn, buikpijn, duizelingen, bibber reacties of misselijkheid kunnen allemaal wijzen op een paniekaanval of angst. In Wellen helpt Aga Boes u die kwalen te bestrijden.

De basis van een doeltreffende behandeling zijn gesprekken. We proberen na te gaan waar uw angsten precies vandaan komen en inzicht te verwerven in de paniekaanvallen zelf. Zo bent u beter voorbereid en kan u zich wapenen tegen deze reactie.

Ook voor allerlei andere klachten kunt u rekenen op mijn professionele behandeling. Ik sta open voor iedereen die met een probleem zit en er geen oplossing voor heeft. 

Lees meer over Angst | dwang | fobie en krijg tips


Psychotherapeut bij veranderingen | keuzes

Alles ging goed en toen …

Soms loop je vast of uit de rails door een gebeurtenis in je leven, een beslissing die je moet nemen, een inzicht dat je overvalt. En opeens weet je het even niet meer. Of wil je alles met iemand op een rijtje zetten. Iemand die niet betrokken is, iemand met een klare kijk.

  • Werk

  • Partner

  • Kinderen

  • Keuzes

Lees meer over veranderingen | keuzes  en krijg tips


>> Op zoek naar een psycholoog / therapeut in de buurt van Bekkevoort

>>  Neem dan discreet en vrijblijvend contact op met Therapie Tijd. Psychotherapeut Bekkevoort

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x