stress | depressie | burn-out

stress | depressie | burn-out

Verschillen en overeenkomsten

Bij stress ontstaat er in je lichaam een natuurlijke reactie die je in staat stelt om snel en alert te reageren op gevaar: je polsslag en ademhaling versnellen, je spieren spannen op, er komt adrenaline vrij in je bloed. Dit is een belangrijk overlevingsmechanisme.

In ons dagelijks leven worden we zelden met levensbedreigende situaties geconfronteerd. Maar wel met stresserende gebeurtenissen. Er is niets mis met wat stress in je leven. De meeste mensen hebben een beetje gezonde stress nodig om voldoende uitdaging te vinden en zich goed te voelen. Stress wordt echter een probleem als de hoeveelheid stress groter is dan je draagkracht. Gebeurt er iets ingrijpends, zoals je baan verliezen of een relatiebreuk, sta je langere tijd onder druk, bijvoorbeeld door te veel werk of geldgebrek, dan kan je stress leiden tot overbelasting en uitputting. 

We spreken over over spanning wanneer de stress aanhoudt gedurende een relatief korte periode (weken-maanden). Wanneer je overspanning langer aanhoudt, leidt dit tot burn-out of depressie. 

Heel vaak negeren we deze verschijnselen of  denken we dat ze wel vanzelf over zullen gaan. Het omgekeerde is waar. Omdat de stress ervoor zorgt dat je niet meer de rust en ontspanning vindt die je nodig hebt om de moeilijke situatie goed aan te kunnen, gaat het met je stress van kwaad naar erger. Wanneer je niet meer met je stress kan omgaan, ontstaan fysieke, emotionele en psychische gezondheidsklachten. De gewone dagelijkse dingen worden steeds moeilijker.

Soms is de overbelasting zo groot dat rust alleen niet meer helpt. We spreken dan van burn-out; je voelt je opgebrand en hebt geen energie meer.  De symptomen van burn-out lijken grotendeels op deze van een depressie.

"Nu even ophouden met doorgaan."


Gelijke oorzaken, beetje andere symptomen

Een burn-out wordt meestal gerelateerd aan je professionele bezigheden als bron van de overbelasting. Wanneer overbelasting op het werk, die meestal gepaard gaat met hoge stress, langdurig en aanhoudend is, kan dit inderdaad leiden tot een burn-out. Het werk is dan de hoofdoorzaak, maar zelden de enige oorzaak. 

Bij Therapie Tijd bekijken we burn-out breder. We zien een dunne lijn tussen depressie en burn-out. Een druk privéleven, je zelfbeeld, een groot engagement in hobby’s, hormonale en erfelijke factoren, ingrijpende levensveranderingen, bepaalde geneesmiddelen, (het gebrek aan) steun van de omgeving, een complexe gezinssituatie, ….. dit kan allemaal aanleiding geven tot depressie of burn-out. 

Niets staat los van elkaar, daarom bekijken we graag jouw hele plaatje alvorens over te gaan tot therapie.

Bij een depressie heb je geen levenslust meer, bij een burn-out geen energie. Een depressie laat je piekeren, bij een burn-out ben je veelal afwezig.  Een depressie kan zorgen voor diepe negatieve gevoelens, een burn-out voor weinig gevoelens.


Een opsomming van mogelijke symptomen 

Overspanning

Burn-out

Depressie

Te veel inzet

Emoties zijn versterkt

Opgejaagd gevoel

Druk en hyperactief

Verlies van energie

Leidt naar angsten

Je overspoeld voelen door hoeveelheid taken

Vooral lichamelijke klachten

Slapeloosheid

Zenuwachtigheid

Piekeren

Geen engagement meer

Duidelijk verband met een bepaald levensgebied

Uitgeput

Emoties zijn gedempt

Gevoelens van verslagenheid

Verlies van motivatie en hoop

Afstomping van gevoelens

Vooral lichamelijke en psychische klachten 

Slapeloosheid

Vermoeidheid

Afwezigheid

Geen energie meer 

Wisselende energie afhankelijk van het moment van de dag

Negatieve zelfbeeld

Gevoelens van wanhoop

Er niet meer willen zijn

Verlies van alle interesse

Terugtrekking

Vooral emotionele en psychische klachten

Slapeloosheid

Apathie

Piekeren


Wat kan je zelf doen 

Tijdig ingrijpen is het allerbelangrijkste. Zo vermijd je dat je in een situatie belandt waarin je niets meer kunt.

Tips:

 • Neem steeds voldoende tijd om te bekomen van stressvolle situaties.

 • Stel prioriteiten.

 • Hou in je planning altijd ruimte vrij voor onverwachte gebeurtenissen.

 • Handel kleine zaken zo snel mogelijk af. Zo vermijd je dat ze een berg vormen waar je enorm tegenop ziet.

 • Doe één ding tegelijk en neem daar de tijd voor. Je haasten is erg vermoeiend en vaak kosten zaken je daardoor net meer tijd.

 • Stel grenzen en zeg ‘neen’ voordat je teveel hooi op je vork hebt.

 • Maak voldoende tijd vrij voor zaken die jou energie geven zoals hobby’s en vriendschappen.

 • Bewegen is een goede uitlaatklep, maar zorg dat je niet overdrijft.

 • Zoek uit wat jou het meeste ontspanning en rust brengt; zet dat regelmatig in je agenda.

 • Gezond leven verhoogt je draagkracht: zorg dat je voldoende beweegt en slaapt, gezond eet en drinkt.

 • Maak een lijst van wat bij jou stress veroorzaakt of je energie wegneemt. Wat kost je veel energie en wat kan je daaraan veranderen?

 • Ga na of het realistisch is wat je van jezelf verwacht/wat er van je verwacht word. Praat hierover met anderen.

Therapie Tijd?

stress | depressie | burn-out

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x