relatie | gezin | sociaal

relatie | gezin | sociaal

We maken allemaal deel uit van verschillende sociale ‘systemen’ zoals een familie, een vriendenkring, een professionele context, door onze vrijetijdsbesteding, onze cultuur, onze geografische plaats, en zoverder. Ons gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem. Onze jeugd bepaalt grotendeels onze waarden en normen plus is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van onze ontwikkeling. 


"Een relatie zonder conflicten is er één met veel geheimen."


Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, normen, gevoelens en (onuitgesproken) verwachtingen ontstaan in complexe wisselwerking met de anderen. Onenigheid, erbij horen of niet, je plek niet vinden, andere waarden en normen (willen) hanteren, zelf een gezin stichten, jaloezie, erkenning willen, meer autonomie verlangen, … een scala van mogelijke wrijvingen of spanningen kunnen optreden. En tot op zekere hoogte is dit inherent aan het leven en helpt het ons zelfs groeien. 

Echter, als de disharmonie complex is, ingrijpend voelt of lang duurt, kan het je energie, je zelfbeeld en je draagkracht ondermijnen.

Persoonlijk voel je je dan misschien niet begrepen, alleen, boos, angstig, wrokkig. Dit kan leiden tot het vermijden van een specifiek sociaal systeem/verschillende sociale systemen, lichamelijke klachten, depressie, problematisch gedrag, eetproblemen, verslaving...

Soms is de oorzaak van je symptomen te vinden in een conflict in een van je sociale systemen, soms zijn spanningen in een relatie/een systeem, het gevolg van kwesties van persoonlijke aard.

Tips:

  • Maak een lijstje welke moeilijkheden je ondervindt in je leven. Is dit in relatie tot iemand/een groep? Zo ja, met wie, binnen welk ‘systeem’?

  • Op één of andere manier communiceren we altijd, ook al zeggen we niets. Hoe communiceer jij met die persoon/die groep? En in het algemeen?

  • Hoe zou je willen dat de situatie is? Wat moet er dan veranderen?  Ligt dat binnen jouw mogelijkheden of heb je daar hulp bij nodig?

Therapie Tijd?

relatie | gezin | sociaal

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x