privacy - voorwaarden - GDPR

Deze website is eigendom van Therapie Tijd

Bij Therapie Tijd vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vind je alle informatie rond hoe wij de privacy van onze bezoekers en gebruikers van onze website www.therapietijd.be waarborgen. Indien je na het lezen van deze uiteenzetting nog vragen hebt -of als je problemen hebt ondervonden met onze diensten of website- kan je ons steeds contacteren. Dit beleid is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (hierna GDPR genoemd) van mei 2018.

Privacy en GDPR

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

Wat bedoelen wij met ‘verwerking van gegevens’ en wie is er verantwoordelijk?

De ‘verwerking van gegevens‘ slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op, en met, gegevens. Daaronder valt, onder andere, het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Therapie Tijd. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op onthaal@therapietijd.be

Welke gegevens verwerken we?

Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website. Volgende gegevens worden opgevraagd via het contactformulier:

 • Naam

 • E-mail

 • Telefoon

 • Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies, van Google Analytics en van de Facebook pixel

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Therapie Tijd verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Therapie Tijd gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de website www.therapietijd.be worden automatisch geanonimiseerd en kan Therapie Tijd niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient Therapie Tijd elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Therapie Tijd kan schaden, zullen wij dit ook communiceren naar onze cliënten indien relevant. Therapie Tijd verbindt er zich tevens toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Hoe bepaalt u als bedrijf welke gegevens we mogen gebruiken en hoe?

Cliënten van Therapie Tijd, in de hoedanigheid van hun bedrijf, hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen kan u ons steeds contacteren via onthaal@therapietijd.be.

Wat zijn uw rechten als persoon en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijk persoon, dan heeft u ten allen tijde recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. U kan hiervoor contact met ons opnemen.

Cookies

Therapie Tijd maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze website kunnen wij u, in bepaalde gevallen, om informatie (bijvoorbeeld formulieren) vragen.

Wat doen de cookies voor u?

Cookies vervullen in de meeste gevallen een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies

 • werkt onze website zoals het hoort

 • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal

 • wordt de gebruiksvriendelijkheid van onze website verhoogd

 • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies niet doen

 • Zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies wordt automatisch geanonimiseerd en is dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren.

 • Uw data doorspelen naar derden.

 • Verkoopcommissies betalen.

Onze cookies dienen dus voor de functionaliteit van onze website en voor het verzamelen van analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.

Hoe doe ik ze weg - of toch maar toelaten

U kunt niet kiezen om ze niet toe te laten, tenzij u de website van Therapie Tijd verlaat.

Hoe kan je de cookies uitschakelen?

U kunt in de settings van uw browser wel de cookies uitschakelen of aanpassen. Uiteraard zal onze website dan minder optimaal werken en kan u daar hinder van ondervinden.

Uw toestemming

De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatisch geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij de verkregen informatie niet kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken.

Intellectueel eigendom en copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van eventuele merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Therapie Tijd of rechthoudende derden. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Therapie Tijd. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds Therapie Tijd raadplegen.

Therapie Tijd levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Therapie Tijd de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Therapie Tijd kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons daarover contacteren. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Therapie Tijd geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Therapie Tijd verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

privacy - voorwaarden - GDPR

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x