identiteit | zelfvertrouwen| zingeving

identiteit | zelfvertrouwen| zingeving

Identiteit

Bij alles wat we doen, handelen we vanuit een persoonlijk perspectief. We doen dingen omdat we ze belangrijk vinden, of omdat we het belangrijk vinden dat anderen ons op een bepaalde manier zien. We kennen onze eigen sterke en zwakke punten en proberen ons hierin te ontwikkelen. 

Of toch niet? Wat als deze aspecten erg onduidelijk voor je je blijven en je eigenlijk niet goed weet wie je bent en wat je wilt?

Om te begrijpen wat identiteitsproblemen zijn, is het van belang om te begrijpen wat identiteit is. Je identiteit is, eenvoudig gezegd, alles wat er voor zorgt dat jij uniek bent. Jij hebt veel verschillende eigenschappen, normen en waarden, een leeftijd, een uiterlijk, ideeën, gedachtegangen, die ervoor zorgen dat jij een uniek persoon bent. Je identiteit wordt gedeeltelijk door jezelf gevormd, maar ook door het beeld dat anderen van je hebben. Het (h)erkennen en accepteren van je eigen identiteit is de basis voor een gezonde ontwikkeling. Ook is het belangrijk dat jouw eigenschappen vanaf jonge leeftijd worden herkend, gewaardeerd en gestimuleerd. Indien niet, kan dit leiden tot verwarring, een verkeerd zelfbeeld, verstoorde relaties, met jezelf in de knoop zitten. 

"Ik vind jou geweldig. Nu jij nog."


Als je last hebt van een identiteitsprobleem vind je het erg moeilijk om antwoord te geven op de vraag ‘wie ben ik?’. De eerste klachten kunnen ontstaan in de vorm van leer- of aanpassingsproblemen, of zo worden ze toch benoemd. 

Bij deze klacht gebruik je allerlei strategieën om je aan te passen aan het leven. Je leeft dus op een manier waarvan dat je denkt dat anderen dat van je verwachten. En houdt bijgevolg geen rekening met je eigen verlangens en normen en waarden. Misschien zijn bepaalde kwaliteiten van jou nooit gewaardeerd of opgemerkt. Misschien heb je daardoor last van angst, onzekerheid, boosheid, je seksualiteit, moeite met het maken van keuzes, voel je je niet erkend.

Zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen is geen persoonlijkheidskenmerk waarmee je geboren bent, maar is voor een groot deel gebaseerd op een overtuiging die je (onbewust) zelf hebt geïnstalleerd of overgenomen van je omgeving

 Bijna iedereen heeft onder omstandigheden last van gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van verlegenheid of je ongemakkelijk voelen. Denk bijvoorbeeld aan examenvrees, onzekerheid voor een sollicitatiegesprek of podiumvrees.

Weinig zelfvertrouwen gaat meestal gepaard met een negatief zelfbeeld
. Hoewel dit beeld vaak niet terecht is, zorgt het er wel voor dat je je onzeker of minderwaardig voelt. Een negatief zelfbeeld kan zijn ontstaan omdat je in je leven te weinig waardering hebt ervaren, het gevoel hebt gehad dat je niet echt gewenst was of er niet mocht zijn zoals je bent. 

 Gebrek aan zelfvertrouwen heeft altijd te maken met hoe je over jezelf en over anderen denkt; vaak is sprake van onterechte negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen
. Hoe je over jezelf denkt, komt echter zelden met de 'objectieve' werkelijkheid overeen.

 De sleutel ligt in de omvorming van je gedachtenpatronen en het verleggen van je focus naar je positieve kwaliteiten.

Zingeving

Vroeg of laat sta je in je leven stil bij het bestaan. Dan borrelen er vragen op als ‘wat doe ik hier’, ‘wat is de zin van mijn bestaan’, ‘ben ik wel gelukkig (genoeg)', ‘wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven en leef ik daarnaar’, ‘wat als ik dood ga’, ‘waarom voel ik mij diep vanbinnen soms/vaak eenzaam’? Deze existentiële vragen beroeren de kern van je mens-zijn en confronteren je met diepgewortelde en persoon overschrijdende thema’s.

De existentiële begeleiding van Therapie Tijd kenmerkt zich door de ruimte die we maken voor deze spanningen, het durven benoemen van naakte waarheden en de exploratie naar het zelf.

Tips:

Hou eventueel een boekje bij aangaande onderstaande tips

  • Overschouw je leven tot nu toe en voel waar je blij van wordt en waarvan niet.

  • Sta stil bij je successen en beloon jezelf

  • Focus op wat je goed kan en je positieve karaktereigenschappen

  • Neem je eigen gevoelens, wensen en verwachtingen serieus

  • Wat waren bijzondere gebeurtenissen in je leven? Waarom?

  • Ga eens na hoe je over jezelf denkt.  Stel jezelf de vraag: wie ben ik? Waar sta ik voor?

  • Wat vind je positief aan jezelf en wat negatief?  Probeer voor elk 6 kenmerken te vinden.

  • Heb je het gevoel dat je je (veel) aanpast aan externe verwachtingen?  Hoe komt dat?

  • Zijn er zaken die je wilt realiseren in je leven maar toch niet doet?

Therapie Tijd?

identiteit | zelfvertrouwen| zingeving

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x