andere levensfase | rouw | afscheid

andere levensfase | rouw | afscheid

In het leven hebben we regelmatig te maken met loslaten, verlaten, missen, verliezen. We proberen dan om ons aan te passen en een nieuwe modus vivendi te installeren.  

Bij afscheid en rouw denken we vaak aan het verlies van iemand dierbaar. Maar er kunnen ook andere belangrijke pijlers uit je leven verdwijnen zoals je huwelijk, een vriendschap, de kans op een kind, je baan of bedrijf, je fysieke gezondheid of autonomie. 

Rouwen is een natuurlijke reactie om verlies en/of verandering te verwerken. Het is een proces dat je helpt om met de pijn te kunnen leven. Maar dat gaat niet altijd goed; dan zit je vast en lijkt het leven stil te staan.  Of anders gezegd, het leven gaat door en jij zelf voelt minder contact met het leven.  Gevoelens van woede, schuld, verdriet, radeloosheid kunnen je overweldigen.  Dat vraagt veel energie en misschien zonder je je af.  


"Afscheid nemen is niet loslaten.  Het is een andere manier van vasthouden."


Soms voelt het teveel voor jou alleen en heb je iemand nodig om je verhaal bij te doen, die echt luistert. Misschien biedt je omgeving dan niet de juiste geborgenheid. 

Voor verliesverwerking bestaan er geen regels. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar er bestaan wel verschillende fases die doorlopen dienen te worden om je uiteindelijk weer volledig in contact te brengen met de oer-energie, het leven. 

Tips:

  • Weet dat het tijd vraagt, maak er ruimte voor.

  • Verlies en rouw vragen energie, je kan je erg vermoeid voelen.  Luister naar je lichaam.

  • Stop de pijn niet weg, dat helpt niet.

  • Probeer erover te praten.

  • Besef dat je in een andere levensfase bent terecht gekomen, een fase na de gebeurtenis. Reflecteer over wat je nog belangrijk vindt en hoe je daar invulling aan kan geven.

Therapie Tijd?

andere levensfase | rouw | afscheid

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x